Prodejce ojetin dostal od ÚOOÚ rekordní pokutu za nevyžádanou poštu

Úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil společnosti, zabývající se prodejem ojetých automobilů, sankci ve výši 6 miliónů korun za opakovaná nevyžádaná rozesílání obchodních sdělení. Jde o nejvyšší pokutu za tento druh provinění, kterou za dobu své existence uložil.

Společnost opakovaně elektronickými prostředky šířila obchodní sdělení i adresátům, kteří k tomu nedali souhlas. Porušila tím povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.


Rozhodnutí, proti kterému bylo následně podáno odvolání, potvrdila koncem srpna ještě bývalá předsedkyně Úřadu Ivana Janů. 
Uloženou pokutu společnost již v plné výši zaplatila.


„Úřad se v tomto případě nezaměřoval pouze na podané stížnosti, ale prověřoval také celou marketingovou kampaň, v rámci které bylo obesláno téměř 500 tisíc adresátů, přičemž se zaměřil především na právní titul pro zasílání obchodních sdělení. V tomto případě však společnost poukazovala pouze na zavedené postupy při získávání souhlasů. Konkrétně udělené souhlasy předmětných adresátů se zasíláním obchodních sdělení však neprokázala. Úřad tak ve svém rozhodnutí v souvislosti se sběrem kontaktních údajů a příslušných souhlasů se zasíláním obchodních sdělení konstatoval systémové pochybení v této oblasti, čemuž pak odpovídala též výše uložené sankce,“
 vysvětlila rozhodnutí Úřadu vedoucí oddělení obchodních sdělení Martina Šnajderová.


Zdroj: https://www.uoou.cz/uoou-ulozil-nejvyssi-pokutu-za-nbsp-spam-ve-nbsp-sve-historii/d-45143