Znáte staří vozového parku v ČR?

Jak si stojíme v porovnání se sousedy na východ i západ od našich hranic?

Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) v minulých letech (2015, 2016 a 2017) publikovala ve formě infografiky srovnání průměrného stáří vozového parku v zemích Evropské unie v kategoriích osobní vozy, lehké užitkové vozy a těžké užitkové vozy, kam spadají také autobusy, a dává odpovědi nejen na výše uvedené otázky.

Přestože se jedná o roky ekonomické konjunktury, z trendu těchto 3 časových snímků lze číst, že evropský vozový park mírným tempem stárne.

Trvalým premiantem v tomto srovnání je Lucembursko. Nejstarší vozidla potkáte na polských silnicích. Podobně nechvalně vypadá stav vozového parku v pobaltských státech, Maďarsku a Rumunsku.

Naopak v Dánsku a Irsku se jakožto jediným zemím EU daří v kategorii osobních automobilů vozový park omlazovat.

Češi vlastní automobily staré v průměru více než 14,5 roku.

Zdroj: ACEA